فارسیEnglish

مدیریت دبیرستان

 

معرفی مدیریت:


مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

29 سال سابقه کار

25 سال سابقه مدیریت در بخشهای مختلف آموزش و پرورش از جمله مدیریت مدارس منطقه و کارشناس مسئول آموزش متوسطه و معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر