فارسیEnglish

مسابقات قران و معارف اسلامی

 


     1- رتبه اول حفظ قرآن توسط مهدی لطفی در سطح مدارس سمپاد استان


      2- رتبه اول انشای نمازتوسط  مهدی رضایی


      3- رتبه دوم نهج البلاغه توسط  محمد علی عموشاهی


    4- رتبه دوم قرائت قرآن توسط  سینا هلیلی


      5- رتبه دوم صحیفه سجادیه رضا شفیعی- در سطح مدارس سمپاد استان


      6- رتبه سوم مفاهیم و تفسیر قران محمد رضا اقایی- در سطح مدارس سمپاد استان


     7- رتبه سوم اذان توسط  حمیدرضا مهرابی


    8- رتبه اول حفظ زیارت عاشورا توسط علی سبحانی


     9- رتبه دوم حفظ زیارت عاشورا توسط علی غفاری


  10- رتبه برتر مسابقات حفظ قرآن در بین مدارس سمپاد استان استان توسط علیرضا مجیری