فارسیEnglish

درباره مدرسه

 

بدنبال پیگیریهای مستمر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر در سال 1393 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه ای دوره دوم تاسیس و سال تحصیلی را با 112 دانش آموزبا مدیریت آقای حسینعلی پناهی  آغاز نمود.