فارسیEnglish

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

افتخارات و دستاوردهای کسب شده مدرسه


 

افتخارات

 

1-رتبه اول موسیقی تکنوازی سنتور، دانیال نقدی

2- رتبه اول موسیقی تکنوازی تار، مهدی فوداز پور

3- رتبه اول موسیقی دونوازی تار و تنبک، سجاد احمدی و مجید حاج هاشمی

4- رتبه اول مسابقه وبلاگ نویسی علیرضا اسحاقیان

5- رتبه دوم مسابقه وبلاگ نویسی، پارسا کاظمیان

6- رتبه دوم مسابقه کتاب خوانی بهرام پور هاشمی

7- رتبه اول مسابقه شطرنج مهدی کریمی

8- رتبه اول تیمی مسابقات بسکتبال توسط دانش آموزان : عرفان ثنایی،خسرو مجیری،رسول رفیعی،بهرام پور هاشمی ،پارسا کاظمیان،مهدی حاج حیدری،حسن حاج محمودی، امید چوبداران،حسین کاکویی،محسن رستمی،محمود راشد فر

9- رتبه سوم مسابقه داستان نویسی توسط علی سلطانی

10- رتبه سوم شنای انفرادی  مدارس سمپاد استان  توسط دانیال نقدی

11- رتبه سوم مسابقات نقاشی و رنگ و روغن توسط مهدی رضایی

12- رتبه سوم مسابقه طراحی توسط رضا رفیعی

13- رتبه پنجم مسابقات بدمینتون توسط  رضا رفیعی